Andrologia molekularna

Molecular andrology

2021L

Kod przedmiotu02S2-ANDROMOL
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówMolekularne podstawy determinacji płci męskiej: genetyczna determinacja płci, diagnostyka molekularna chromosomu Y, podstawy hormonalnego różnicowania płciowego, dziedziczne zaburzenia różnicowania płci. Molekularne podstawy procesu zapłodnienia u ssaków. Zjawiska immunologiczne w procesach reprodukcyjnych. Wybrane substancje wydzielin męskiego układu rozrodczego i ich znaczenie w procesach rozrodu: plazma nasienia, jej wytwarzanie, funkcje biologiczne oraz udział w modyfikacji funkcji plemników. Mechanizmy kontroli ruchliwości plemników oraz metody jej oceny. Molekularne podstawy konserwacji gamet. Sterowanie funkcjami reprodukcyjnymi samca na poziomie molekularnym – aspekty poznawcze i aplikacyjne: molekularne mechanizmy działania antyandrogenów oraz możliwości ich zastosowania w terapii zaburzeń układu rozrodczego samca, mechanizm działania szczepionek antykoncepcyjnych.,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:ĆWICZENIA:Identyfikacja genu męskiego SRY przy użyciu łańcuchowej reakcji polimerazowej (PCR). Zastosowanie komputerowego systemu oceny jakości nasienia (CASA) do oceny parametrów ruchu plemników. Zastosowanie cytometrii przepływowej w ocenie jakości nasienia. Badanie integralności struktur biochemicznych plemnika przy zastosowaniu mikroskopu fluorescencyjnego. Oznaczanie aktywności aminotransferazy asparaginianowej (AspAT) w plemnikach. Zamrażanie nasienia knura przy zastosowaniu zamrażarki komputerowej Ice Cube 14M. Ocena stanu błon plazmatycznych plemnika przy zastosowaniu metody indukowanej peroksydacji lipidów (LPO). Seminarium: Zagadnienia andrologiczne w rozrodzie ludzi i zwierząt.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Bielański A., Tischner M., Biotechnologia rozrodu zwierząt udomowionych, Drukrol Kraków, 1997 2) N. Srivastava, Megha Pande, Protocols in Semen Biology (Comparing Assays), Springer, 2017 3) Bielańska-Osuchowska Z., Tischner M., Plemnik ssaka. Niezwykła komórka, Wyd. Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, 2018 4) Strzeżek J. (red.), Biologia rozrodu zwierząt. Biologiczne uwarunkowania wartości rozrodczej samca, t. II, UWM Olsztyn, 2007 5) Piasecka M. (red.), Układ płciowy męski. Badania kliniczne i doświadczalne, Wyd. Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, 2013 6) Charon K.M., Switoński M., Genetyka zwierząt, PWN Warszawa, 2006
Literatura uzupełniająca
Uwagi