Diagnostyka DNA practicum

2022L

Kod przedmiotu02S2-DDNAP16
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) J. Bal, Biologia molekularna w medycynie, Elementy genetyki klinicznej , PWN, 2007 2) R. Słomski, Przykłady analiz DNA, AR w Poznaniu, 2004
Literatura uzupełniająca
Uwagi