Immunogenetyka w hodowli zwierząt

2021L

Kod przedmiotu02S2-IHZ16
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńMorfologia z rozmazem krwi obwodowej. Zastosowanie analizatorów hematologicznych i cytometrii przepływowa w diagnostyce weterynaryjnej oraz badaniach naukowych. Diagnostyka markerów genetycznych podatności / oporności wybranych chorób zwierząt. Serologia grup krwi i jej znaczenie w hodowli zwierząt.,
Opis wykładówUkład immunologiczny zwierząt gospodarskich. Oporność a odporność komórkowa i humoralna. Genetyczne uwarunkowania zmienności przeciwciał. Główny układ zgodności tkankowej MHC. Geny kandydujące oraz markery QTL naturalnej oporności zwierząt. Zarys wybranych chorób zwierząt hodowlanych z uwzględnieniem ich genetycznego podłoża.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Świtoński M., Charon K.M., Genetyka i genomika zwierząt, PWN, Warszawa, 2012
Literatura uzupełniająca
Uwagi