Immunobiologia rozrodu

2022Z

Kod przedmiotu02S2-IMMR16
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Deptuła W., Stosik M, Immunologia dla biologów, , Nauk. Uniw. Szczecińskiego, 2007 2) Goląb J., Jakóbisiak M. i in., , Immunologia, PWN, 2007 3) Krzymowski T. , Biologia rozrodu zwierząt – Fizjologiczna regulacja procesów rozrodczych samicy, UWM w Olsztynie, 2007 4) Strzeżek J. , Biologia rozrodu zwierząt – Biologiczne uwarunkowania wartości rozrodowej samca, UWM w Olsztynie, 2007 5) Skwarło-Sońta K. Okrasa S.Rozdział VIII w Fizjologia zwierząt – Krzymowski T., Przała J. , Układ odpornościowy jako system ogólnoustrojowych regulacji fizjologicznych, , PWRiL, 2015, s. 183-217
Literatura uzupełniająca
Uwagi