Inżynieria genetyczna

Genetic engineering

2022Z

Kod przedmiotu02S2-INZYNGEN
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Zwierzchowski L., Jaszczak K., Modliński J.A. , 1) praca zbiorowa pod red. , 1997r., "Biotechnologia zwierząt", wyd. Wyd. Naukowe PWN, 2) Chmiel A. , 1994r., "Biotechnologia", wyd. Wyd. Naukowe PWN, 3) Strzeżek J, Wołos A. , 2001r., "Ćwiczenia z biochemii", wyd. Wyd.UWM w Olsztynie., PWN, 1997
Literatura uzupełniająca
Uwagi