Praca dyplomowa - magisterska

Master's Thesis

2022L

Kod przedmiotu02S2-MK-PRACDYP
Punkty ECTS 20
Typ zajęć Inne zajęcia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) różni, Piśmiennictwo zgromadzone i wykorzystane w pracy magisterskiej, różne, różne
Literatura uzupełniająca
Uwagi