Propedeutyka biotechnologii

Introduction to biotechnology

2021L

Kod przedmiotu02S2-PROPEBIO
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Bednarski W., Fiedurka J, Podstawy biotechnologii przemysłowej , WNT, 2007 2) Bednarski W., Reps A., Biotechnologia żywności, WNT,, 2001 3) Bielański A., Tischner M. , Biotechnologia rozrodu zwierząt gospodarskich, Universitas, 1993 4) Chmiel A., Biotechnologia. Podstawy mikrobiologiczne i biochemiczne, PWN, 1991 5) Klimiuk E., Łebkowska M., Biotechnologia w ochronie środowiska, PWN, 2003 6) Węglański P., Genetyka molekularna, PWN, 1995
Literatura uzupełniająca
Uwagi