Wybrane działy analizy instrumentalnej

Instrumental analysis - selected branches

2021L

Kod przedmiotu02S2-WYBDZAI
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Szczepaniak W., Metody instrumentalne w analizie chemicznej, PWN, 1996 2) Walkowiak B., Techniki chromatografii cieczowej – przykłady zastosowań, MORPOL, 2000 3) Strzeżek J., Wołos A., Ćwiczenia z biochemii, UWM, 2006 4) Walkowiak B., Kochmańska V. , Elektroforeza – przykłady zastosowań, MORPOL, 2000
Literatura uzupełniająca
Uwagi