Zarys przetwórstwa surowców zwierzęcych

Processing of animal raw materials

2021L

Kod przedmiotu02S2-ZARPRSZ
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówys historyczny i struktura organizacyjna zakładów przetwórstwa surowców pochodzenia zwierzęcego. Zagrożenia zdrowotne w produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego. Metody utrwalania surowców pochodzenia zwierzęcego. Dodatki stosowane w przetwórstwie surowców pochodzenia zwierzęcego.,ĆWICZENIA:Przekazanie wiedzy z zakresu ogólnej technologii produkcji głównych grup produktów mięsnych i mlecznych oraz zagospodarowania surowców ubocznych. Wykazanie związku między jakością surowca i przebiegiem procesów jednostkowych a jakością produktu. Aktywizacja studentów w zakresie korzystania z dostępnych źródeł informacji w celu poszerzania wiedzy z zakresu przetwórstwa surowców pochodzenia zwierzęcego.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Litwińczuk Z. , Surowce zwierzęce - ocena i wykorzystanie, Państw. Wyd. Roln. Leśn., Warszawa , 2004, s. 345-398 2) Litwińczuk Z., Towaroznawstwo surowców i produktów zwierzęcych z podstawami przetwórstwa, Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Waszawa, 2012, s. 41-86 3) Olszewski A. , Technologia przetwórstwa mięsa , Wydawnictwo Nauk.-Techn., Warszawa , 2002, s. 46-77 4) Ziajka S. , Mleczarstwo , t. 1, Wydawnictwo UWM w Olsztynie, 2005, s. 277-236
Literatura uzupełniająca
Uwagi