Zastosowanie informatyki w biotechnologii

Application of information technology in biotechnology

2021L

Kod przedmiotu02S2-ZASINWB
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Łomnicki A, Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników, PWN, 1995 2) StatSoft, Statistica®PL, StatSoft Polska, 1997
Literatura uzupełniająca
Uwagi