Przedmiot z modułu humanistyczno-społecznego

2022L

Kod przedmiotu0000S-MODHS
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi