Analiza sensoryczna i instrumentalna

Sensory and Instrumental Analysis

2022Z

Kod przedmiotu02S2-ASII
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Baryłko-Pikielna N., Matuszewska I. , Sensoryczne badania żywności , Wyd. Nauk. PTTŻ, 2009 2) Baryłko-Pikielna N., Zarys analizy sensorycznej żywności , PWN, Warszawa, 1975 3) Klepacka M., Analiza żywności, Wyd. Fundacja Rozwój SGGW, Warszawa, 2002 4) Szczepaniak W., Metody instrumentalne w analizie chemicznej, PWN, Warszawa , 2008
Literatura uzupełniająca
Uwagi