Metody badań na zwierzętach

Methods in animal experimentation

2022Z

Kod przedmiotu02S2-METBANZ
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Ćwiczenia komputerowe
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Oktaba W, Metody matematyczne w doświadczalnictwie., PWN, 1971 2) Ruszczyc Z, , Metodyka doświadczeń zootechnicznych, PWN, 1981
Literatura uzupełniająca
Uwagi