Narzędzia informatyczne w badaniach naukowych

Informatics Tools for Scientific Research

2022Z

Kod przedmiotu02S2-NIWBN
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Praca Zbiorowa, Społeczeństwo informacyjne w Polsce, GUS, 2010 2) Białobłocki T., Moroz J., Nowina-Konopka M., Zacher L., Społeczeństwo informacyjne. Istota, problemy, wyzwania", WAiP, 2006
Literatura uzupełniająca
Uwagi