Ocena i zagospodarowanie surowców pochodzenia zwierzęcego

Evaluation and management of animal raw materials

2021L

Kod przedmiotu02S2-OIZSPZ
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówRys historyczny, rozwój i znaczenie oceny surowców pochodzenia zwierzęcego. Charakterystyka towaroznawcza surowców pochodzenia zwierzęcego (mięso, tłuszcz, skóry, uboczne artykuły uboju jadalne i niejadalne, mleko). Czynniki kształtujące jakość w/w surowców. Jakość i bezpieczeństwo zdrowotne surowców pochodzenia zwierzęcego.,ĆWICZENIA:Wymagania jakościowe stawiane surowcom pochodzenia zwierzęcego. Metody oceny i ocena wybranych cech jakościowych surowców pochodzenia zwierzęcego. Możliwości zagospodarowania surowców i artykułów ubocznych. Zależności pomiędzy jakością, a przydatnością technologiczną surowców pochodzenia zwierzęcego.,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:Ocena wybranych surowców pochodzenia zwierzęcego.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Litwińczuk Z. (red.), Towaroznawstwo surowców i produktów zwierzęcych z podstawami przetwórstwa, str. 99-152, 231-281, 287-322, 393-403 , PWRiL Warszawa, 2012, s. 99-152, 2) Zin M., Utrwalanie i przechowywanie żywności, str. 15-83; 93-105; 220-315; 328-353; 374-391, UR Rzeszów, 2008, s. 15-83 3) Zin M. , Ocena żywności i żywienia, UR Rzeszów, 2009, s. 115-249 4) Pisula A., Pospiech E. (red.), Mięso - podstawy nauki i technologii, SGGW Warszawa, 2011, s. 194-273
Literatura uzupełniająca
Uwagi