Obrót zwierzętami i produktami pochodzenia zwierzęcego

Trade in animals and products of animal origin

2021L

Kod przedmiotu02S2-OZIPPZ
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówodstawowe formy zachowań zwierząt. Fizjologia stresu i jego wpływ na jakość surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego. Metody oszałamiania i uboju zwierząt rzeźnych. Organizacja rynku produktów pochodzenia zwierzęcego. Obrót i handel produktami pochodzenia zwierzęcego poprzez giełdy towarowe.,ĆWICZENIA:Przygotowanie zwierząt rzeźnych do sprzedaży. Pojęcie dobrostanu zwierząt i sposoby jego oceny.Transport zwierząt w świetle aktualnych wymogów prawa. Zasady skupu zwierząt rzeźnych i klasyfikacja handlowa tusz.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Litwińczuk Z. , Surowce zwierzęce. Ocena i wykorzystanie., PWRiL, Warszawa , 2004 , s. 259-270 2) Prost E., Zwierzęta rzeźne i mięso - ocena i higiena , Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin, 2006 , s. 4-157 3) Kortz J., Ocena surowców rzeźnych, ART, Szczecin , 1999, s. 7-24
Literatura uzupełniająca
Uwagi