Przetwórstwo mleka

Milk processing

2022Z

Kod przedmiotu02S2-PRZETML
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Ziajka S. red., Mleczarstwo zagadnienia wybrane , t. t.I i II, Wydawnictwo ART, Olsztyn, 1997 2) Pijanowski E., Zarys chemii i technologii mleczarstwa, t. t.I, PWRiL, Warszawa, 1984 3) Zmarlicki S., Zarys chemii i technologii mleczarstwa, t. t.II, PWRiL, Warszawa, 1995 4) Pijanowski E., Gaweł J., Zarys chemii i technologii mleczarstwa, t. t.III, PWRiL, Warszawa, 1986 5) Obrusiewicz T., Technologia mleczarstwa, t. t.I i II, WSiP, Warszawa, 1993
Literatura uzupełniająca
Uwagi