Seminarium dyplomowe I

2022Z

Kod przedmiotu02S2-SEMDYPI16
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Seminarium magisterskie
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) różni, Piśmiennictwo zgromadzone i wykorzystane w pracy magisterskiej, różne, różne
Literatura uzupełniająca
Uwagi