Seminarium dyplomowe II

2022L

Kod przedmiotu02S2-SEMDYPII16
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Seminarium magisterskie
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) różni, Piśmiennictwo zgromadzone i wykorzystane w pracy magisterskiej, różne, różny
Literatura uzupełniająca
Uwagi