Statystyka matematyczna

Mathematical statistics

2021L

Kod przedmiotu02S2-STATYMAT
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Ćwiczenia komputerowe
Wykład
Przedmioty wprowadzającePodstawy matematyki z zakresu szkoły średniej, wiedza zootechniczna.
Wymagania wstępneZnajomość podstaw algebry.
Opis ćwiczeń
Opis wykładówCharakterystyka metod i organizacji badań statystycznych. Statystyczne metody analizy struktury zjawisk masowych. Opisowe charakterystyki rozkładu zmiennej losowej. Miary centralnego skupienia, zmienności, asymetrii i koncentracji. Podstawowe pojęcia rachunku prawdopodobieństwa. Zmienne losowe i ich rozkłady. Analiza dynamiki przebiegu zjawiska przyrodniczego (mechaniczna i analityczna). Teoria współzależności cech. Hipotezy i ich rodzaje. Analiza wariancji.,ĆWICZENIA KOMPUTEROWE:Szczegółowe i praktyczne poznanie metod analizy, struktury i dynamiki zjawisk masowych. Współzależność między cechami. Analiza wariancji. ,ĆWICZENIA:Praca studentów z zestawami wymagającymi logicznego myślenia, sprawdzającym i utrwalającym treści z wykładów i literatury z zakresu statystyki.
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest zapoznanie studentów z terminologią oraz metodami oceny zjawisk i masowych i nauczenie logicznej interpretacji procesów zachodzących w przyrodzie.
Literatura podstawowa1) Gołaszewski J., Puzio-Idźkowska Z, Załuska D.,, Statystyka dla przyrodników., UWM Olsztyn, 2003 2) Łomicki A., Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników, PWN Warszawa, 1999
Literatura uzupełniająca1) Jóźwiak J., Podgórski J., Statystyka od podstaw, PWN Warszawa, 1997 2) Sobczyk H., Statystyka, PWN Warszawa, 2001
Uwagi