Współczesne tendencje w zarządzaniu

Current Trends in Management

2022Z

Kod przedmiotu02S2-WTWZ
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzającePodstawy zarządzania.
Wymagania wstępneOgólna wiedza o zarządzaniu.
Opis ćwiczeń-
Opis wykładówKontekst współczesnego zarządzania. Uwarunkowania zewnętrzne procesów zarządzania. Otoczenie i ekosystem biznesu. Zarządzanie wartością dla klienta. Relacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Granice organizacji i granice w organizacji. Modelowanie biznesu.
Cel kształceniaCelem zajęć jest zapoznanie studentów ze współczesną problematyką zarządzania przedsiębiorstwem oraz ułatwienie rozumienia procesów warunkujących skuteczność zarządzania.
Literatura podstawowa1) Drucker P.F., Zarządzanie w XXI wieku - wyzwania , MT Biznes, 2016 2) Koźmiński A.K., Jemielniak D., Latusek-Jurczak D., Zasady zarządzania , Wolters Kluwer, 2014 3) Ostelwalder A., Pigneur Y. , Tworzenie modeli biznesowych, Helion, 2010
Literatura uzupełniająca1) Magazyn, „Harvard Business Review”, tom
Uwagi