Etykieta

Etiquette

2021L

Kod przedmiotu1100SX-MK-ETYKIETA
Punkty ECTS 0,5
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówest kompetencyjny sprawdzający wiedzę na temat zasad funkcjonowania w relacjach interpersonalnych, umiejętność poprawnego kształtowania relacji interpersonalnych oraz przydatności zasad prawidłowego wchodzenia w interakcje społeczne dla kształtowania otoczenia społecznego studenta.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Benoit Ch., Savoir-vivre dla zaawansowanych, KDC, 2008, s. ss.336 2) Bortnowski A., Współczesny savoir-vivre kluczem do sukcesu. Praktyczne rady dyplomaty, A. Marszałek, 2009, s. ss. 240 3) Pietkiewicz E., Etykieta menadżera czyli sztuka dobrych manier w prowadzeniu interesów, Lettrex, 1990, s. ss. 125 4) Pietkiewicz E., Savoir-vivre dla każdego, Świat Książki, 1997, s. ss. 237 5) Jarczyński A., Z klasą, na luzie, Znak Literanova, 2017, s. ss. 304 6) Orłowski T., Protokół dyplomatyczny. Ceremoniał i etykieta, Instytut Spraw Międzynarodowych, 2010, s. ss. 460 7) Sabath A. M. , Savoir-vivre w biznesie. Nowoczesne rady na miarę XXI w., Amber, 2002, s. ss. 122
Literatura uzupełniająca
Uwagi