Ochrona własności intelektualnej

Intellectual property protection

2022Z

Kod przedmiotu1100SX-MK-OWI
Punkty ECTS 0,25
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) J. Sieńczyło-Chlabicz, Prawo własności intelektualnej, Wolters Kluwer, 2018 2) M. Załucki , Prawo własności intelektuanej. Repetytorium, Wyd. Difin, 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagi