Anatomia i fizjologia koni

Horse Anatomy and Physiology

2021Z

Kod przedmiotu1102S1-AIFK
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Krysiak K, Anatomia zwierząt domowych., PWN, 1998 2) Flood P.F, Atlas anatomii klinicznej konia, Elsevier Urban & Partner., 2008 3) König H.E, Anatomia zwierząt domowych, Galaktyka, 2006 4) Sikora J, Choroby układu oddechowego koni, SI-MA WLW, 2004 5) Popesko P, Atlas anatomii topograficzne, PWRiL, 1989 6) Milart Z., Anatomia topograficzna zwierząt domowych, , PWRiL, 1994
Literatura uzupełniająca
Uwagi