Biochemia zwierząt z elementami chemii bioorganicznej II

Animal Biochemistry with Elements of Bioorganic Chemistry

2020Z

Kod przedmiotu1102S1-BZZEII
Punkty ECTS 6
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Minakowski W., Weidner S., Biochemia kręgowców , PWN Warszawa, 2007 2) Malinowska A., Biochemia zwierząt, SGGW Warszawa, 1997 3) Strzeżek J., Zagadnienia biochemiczne w technologii produkcji zwierzęcej” Cz II, ART Olsztyn, 1984 4) Strzeżek J.,Wołos A., Ćwiczenia z biochemii, UWM Olsztyn, 2006
Literatura uzupełniająca
Uwagi