Diagnostyka i profilaktyka chorób koni

Diagnosis and Prevention of Equine Diseases

2021L

Kod przedmiotu1102S1-DIPCHK
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Bromiley M. , Naturalne metody w leczeniu koni, SIMA WLW , 2004. 2) Fryc J., Rozpoznawanie i leczenie schorzeń kolkowych koni, SI-MA WLW, 1999 3) Lloyd D.H, Praktyczna dermatologia koni, SIMA WLW, 2007 4) Pinsent P.J.N., Fuller C.J., Zarys diagnostyki klinicznej koni, SIMA WLW , 1999 5) Sikora J., Choroby układu oddechowego koni, SI-MA , 2004 6) Dietz O., Huskamp B., Praktyka kliniczna : KONIE, Galaktyka , 2008
Literatura uzupełniająca
Uwagi