Fizjoterapia i rehabilitacja koni

Equine Physiotherapy and Rehabilitation

2022Z

Kod przedmiotu1102S1-FRK16
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi