Higiena i pielęgnacja koni

Horse Hygiene and Care

2021Z

Kod przedmiotu1102S1-HIPK
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Pirkelmann H., Hodowla koni: organizacja stajni i żywienie, RM, Warszawa, 2010 2) Pruchniewicz W., Akademia jeździecka, AJ, 2007 3) Dyer L., Back to work - How to rehabilitate or recondition your horse, Trarfalgar Square Books, 2007 4) Harris S.E., Grooming to win, Wiley Publishing, Inc., 2008 5) Janiszewska J. i Cieśla A., Hodowla i użytkowanie koni z elementami hipoterapii, Wyd. Akademii Rolniczej, Szczecin, 2006
Literatura uzupełniająca
Uwagi