Metody hodowlane z elementami biometrii

Breeding Methods with Elements of Biometry

2020Z

Kod przedmiotu1102S1-MHEBI16
Punkty ECTS 5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Żuk B., Wierzbicki H., Zatoń-Dobrowolska M., Kulisiewicz Z. , Genetyka populacji i metody hodowlane., PWRiL, 2011 2) Bochno R., Lewczuk A., Michalik D., Biometria stosowana, Wyd. UWM, Olsztyn, 2001, s. 6-25, 38-5
Literatura uzupełniająca
Uwagi