Modul I PZiRK

2022Z

Kod przedmiotu1102S1-MIPZiRK
Punkty ECTS 7,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi