Seminaria inżynierskie

Undrgraduate seminars

2022Z

Kod przedmiotu1102S1-MK-SENINZ
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Rawa T., Piśmiennictwo zgromadzone i wykorzystane w pracy inżynierskiej., Wyd. UWM w Olsztynie, 2006
Literatura uzupełniająca
Uwagi