Produkcja roślinna

Crop Production

2020Z

Kod przedmiotu1102S1-PRODROS
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Świętochowski B., Jabłoński B.,Radomska M., Krężel R., Ogólna uprawa roli i roślin. ", wyd. , 3) ) , 1997r., "", wyd. Wyd. , PWRiL, Warszawa, 1996 2) Roszak W. (red.), Ogólna uprawa roli i roślin. Materiały pomocnicze do ćwiczeń., PWN, Warszawa, 1997 3) Skrzypczak G., Blecharczyk A., Swędrzyński A., Podręczny atlas chwastów., Medix Plus, Poznań, 1997
Literatura uzupełniająca
Uwagi