Pracownia szkolenia zawodowego

2021L

Kod przedmiotu1102S1-PRZAW16
Punkty ECTS 0,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Jan Miciński , Przewodnik metodyczny do praktyk na kierunku zootechnika i makrokierunku bioinżynieria produkcji żywności, t. 1, UWM Olsztyn, 2010, s. cała poz.
Literatura uzupełniająca
Uwagi