Systemy sterowania jakością

Quality Control Systems

2020Z

Kod przedmiotu1102S1-SSJ
Punkty ECTS 1
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Kijowski J., Sikora T, Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności , PWN, 2003 2) Krzemień E., Zintegrowane zarządzanie, PWN, 2004 3) Szkoda J., Sterowanie jakością procesów produkcyjnych, Wyd. UWM, Olsztyn, 2004
Literatura uzupełniająca
Uwagi