Użytkowanie wierzchowe koni

The Use of Riding Horses

2021L

Kod przedmiotu1102S1-UWK
Punkty ECTS 4,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Blendinger W. , Wstęp do psychologii konia, Zakład Treningowy Koni, Zbrosławice, 1984 2) Bromiley M. , Naturalne metody w leczeniu koni, SIMA WLW, Warszawa, 2004 3) Bromiley M. , Urazy u koni, ich leczenie i rehabilitacja, SIMA WLW, Warszawa, 2009 4) Chachuła J., Chrzanowski Sz., Oleksiak S. , Chów, hodowla i użytkowanie koni, SGGW, Warszawa, 1991 5) Diacont K. , Praca z końmi od podstaw, Oficyna Wydawnicza Hoża, Warszawa, 2001 6) Krzemień M.P. , Górska Turystyka Jeździecka, Ostoja, Kraków, 2002 7) Müseler W. , Nauka jazdy konnej, PWRiL, Warszawa, 1979 8) Pruchniewicz W., Akademia jeździecka, Chaber PR, Warszawa, 2003 9) Pruchniewicz W., Zasady jazdy konnej część 1 Podstawowe wyszkolenie jeźdźca i konia, Akademia jeździecka, 2003 10) Pruchniewicz W., Zasady jazdy konnej część 3 Lonżowanie, Akademia jeździecka, 2005
Literatura uzupełniająca
Uwagi