Użytkowanie zaprzęgowe koni

The Use of Carriage Horses

2021Z

Kod przedmiotu1102S1-UZK
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Nowicka D., ABC powożenia, Pegaz, 2002 2) Chachuła J., Chrzanowski Sz., Oleksiak S., Chów, hodowla i użytkowanie koni, wyd. SGGW, Warszawa, 1991
Literatura uzupełniająca
Uwagi