Technologia żywności i żywienie człowieka - studia pierwszego stopnia-inżynierskie niestacjonarne

Wydział Nauki o Żywności

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3,5-letnie (7 semestrów)

Inżynier kierunek Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: brak opisu!!!
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
Repetytorium
2
ZAL
Wykład
14
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
Technologie informacyjne
2
ZAL-O
Ćwiczenia komputerowe
30
II - Podstawowe
Chemia ogólna
6
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
21
21
Ekologia i ochrona środowiska
2
ZAL
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
5
9
7
Maszynoznawstwo
6
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
14
14
Matematyka
6
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
21
21
Prowadzenie działalności gospodarczej
2
ZAL-O
Ćwiczenia audytoryjne
14
Rysunek techniczny
2
ZAL-O
Ćwiczenia
14
VII - Inne
Informacja patentowa
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot humanistyczny I
2
II - Podstawowe
Chemia organiczna
6
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
21
21
Fizyka z elementami biofizyki
6
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
21
21
Statystyka
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
14
14
III - Kierunkowe
Analiza sensoryczna
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
7
7
Biologiczne podstawy produkcji żywności i żywienia
1
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
5
5
Chemia żywności
4
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
21
14
Organizacja i zarządzanie
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
7
7
Rachunkowość
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
7
7
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot humanistyczny II
2
Techniki twórczego myślenia
1
ZAL-O
Ćwiczenia projektowe
7
III - Kierunkowe
Analiza i ocena jakości żywności
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
28
21
Biochemia żywności
6
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
28
28
Inżynieria procesowa
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
21
21
Podstawy opakowalnictwa artykułów spożywczych
2
Podstawy żywienia człowieka
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
21
21
Prawo żywnościowe
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
7
7
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Ekonomika przedsiębiorstw żywnościowych
3
Mikrobiologia żywności
6
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
28
21
Ogólna technologia żywności
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
28
21
Technologia żywności - technologia mięsa i przetworów mięsnych
4
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
14
14
Technologia żywności- technologia mleczarska
4
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
14
14
Technologia żywności- technologia produktów roślinnych
4
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
14
14
Żywienie zbiorowe
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
7
7
SUMA
30,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy IV
2
EGZ
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Higiena produkcji i toksykologia żywności
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
21
21
Przedmiot kierunkowy do wyboru 1
4
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
14
14
Przedmiot kierunkowy do wyboru 2
4
Przedmiot kierunkowy do wyboru 3
4
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
14
14
Przedmiot kierunkowy do wyboru 4
4
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
14
14
Technologia żywności- biotechnologia żywności
4
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
14
14
Technologia żywności- technologia gastronomiczna
4
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
14
14
SUMA
30,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Przechowalnictwo surowców i produktów spożywczych
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
14
14
Przedmiot kierunkowy do wyboru 5
4
Przedmiot kierunkowy do wyboru 6
4
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
14
14
Przedmiot kierunkowy do wyboru 7
4
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
14
14
Seminarium kierunkowe
2
ZAL-O
Seminarium
14
Systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
14
14
Warsztaty językowe do wyboru
3
ZAL-O
Ćwiczenia
14
VI - Praktyka
Praktyka zawodowa
6
ZAL-O
Praktyki zawodowe
160
SUMA
30,0

Semestr 7

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Praca dyplomowa
15
ZAL-O
Pracownia dyplomowa
125
Przedmiot kierunkowy do wyboru 8
4
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
14
14
Przedmiot kierunkowy do wyboru 9
4
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
14
14
Technologiczne projektowanie zakładów przemysłu spożywczego
5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
21
14
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Seminarium dyplomowe
2
ZAL-O
Seminarium dyplomowe
14
SUMA
30,0