Technologia żywności i żywienie człowieka - studia drugiego stopnia niestacjonarne

Wydział Nauki o Żywności

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

1,5-roczne (3 semestry)

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o stopień naukowy doktora, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Ergonomia
1
ZAL
Wykład
2
Ochrona własności intelektualnej
1
ZAL
Wykład
2
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
1
ZAL
Wykład
4
II - Podstawowe
Biostatystyka
0
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
7
7
Informatyka stosowana
2
ZAL-O
Ćwiczenia
14
Konkurencyjność firm
0
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
7
7
Metodologia badań doświadczalnych
2
EGZ
Ćwiczenia
14
Zarządzanie strategiczne
0
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
7
7
III - Kierunkowe
Alergeny pokarmowe
2
ZAL-O
ZAL
BRAK
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Ćwiczenia
10
14
4
Bezpieczeństwo żywnosci i żywienia
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
14
14
Podstawy statystycznego sterowania jakością
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
14
14
Przedmiot do wyboru 1
0
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
7
7
Przedmiot do wyboru 2
0
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
7
7
Współczesne trendy w żywieniu człowieka i profilaktyce żywieniowej
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
14
14
Wybrane zagadnienia z enzymologii
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
28
14
Zintergrowane systemy zarządzania
0
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
14
14
SUMA
19,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Język obcy
0
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot ogólnouczelniany
2
ZAL-O
Wykład
30
III - Kierunkowe
Fizykochemiczne właściwości produktów spożywczych
0
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
14
14
Polityka wyżywienia ludności
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
14
14
Projektowanie nowych technologii i wyrobów
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia projektowe
Wykład
14
14
Przedmiot kierunkowy do wyboru 3
0
ZAL-O
Ćwiczenia
14
Seminarium kierunkowe
2
ZAL-O
Seminarium
14
Współczesne trendy w technologii żywności
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
14
14
Wybrane techniki procesowe
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
14
14
Żywność specjalnego przeznaczenia
1,5
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
14
7
V - Specjalizacyjne
Praktikum dyplomowe 1
2
ZAL-O
Ćwiczenia
14
VI - Praktyka
Praktyka zawodowa
6
ZAL-O
Praktyki zawodowe
160
SUMA
23,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Przedmiot kierunkowy do wyboru 4
0
Przedmiot kierunkowy do wyboru 5
0
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
14
14
V - Specjalizacyjne
Praca magisterska
0
ZAL-O
Pracownia magisterska
150
Praktikum dyplomowe 2
0
ZAL-O
Ćwiczenia
14
Seminarium dyplomowe
0
ZAL-O
Seminarium dyplomowe
14
SUMA
0,0