Chemia organiczna

Organic chemistry

2021L

Kod przedmiotu03S1O-CHEMIAORG
Punkty ECTS 6
Typ zajęć Ćwiczenia
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzająceChemia ogólna
Wymagania wstępneZaliczony kurs chemii ogólnej
Opis ćwiczeń
Opis wykładówPodstawowe pojęcia ogólnej chemii organicznej. Struktura, izomeria, stereochemia oraz właściwości fizyczne i chemiczne podstawowych grup związków organicznych (węglowodory, alkohole, fluorowcopochodne, aldehydy, ketony, kwasy karboksylowe, aminy, amidy, estry, związki heterocykliczne). Budowa, klasyfikacja, właściwości fizyczne i przemiany związków będących głównymi składnikami organizmów żywych oraz żywności: aminokwasów, peptydów, białek, cukrów, lipidów oraz kwasów nukleinowych.,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:Operacje jednostkowe; nazewnictwo i izomeria podstawowych grup związków organicznych; doświadczalne badanie właściwości grup funkcyjnych - węglowodory, alkohole, aldehydy, kwasy karboksylowe, aminy, estry; aminokwasy, białka, cukry, tłuszcze, wykonanie prostej syntezy, proste obliczenia z dziedziny chemii organicznej, informacja chemiczna
Cel kształceniaOpanowanie podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu, podstawowych pojęć i właściwości grup związków, umiejętności wyszukiwania, wykorzystywania informacji, posługiwania się pojęciami z zakresu chemii organicznej w komunikacji z różnymi podmiotami, przeprowadzania prostych eksperymentów w celu identyfikacji i syntezy związku organicznego, wykonywania obliczeń i interpretacji wyników. Rozwijanie potrzeby systematycznego uczenia się i samodoskonalenia w zakresie przedmiotu, umiejętności współpracy
Literatura podstawowa1) Minkiewicz P., Jaworska H., Iwaniak A., Chemia organiczna -przewodnik do cwiczeń, , UWM Olsztyn, 2003 2) Morrison R. T., Boyd R. T., Chemia organiczna, PWN Warszawa, 2013 3) Karczyński F., Borkowski A., Chemia organiczna dla przyrodników, UWM Olsztyn, 2001
Literatura uzupełniająca1) Hart H., Craine L. E., Hart D. J., Hadad C. M., Chemia organiczna, PWN Warszawa, 2008 2) Kowalski P., Laboratorium chemii organicznej, WNT warszawa, 2004 3) Darewicz M., Iwaniak A., Minkiewicz P., Strona MetaComBio: http://www.uwm.edu.pl/metachemibio/index.php/about-metacombio, UWM Olsztyn,
Uwagi.