Maszynoznawstwo

Mechanical Engineering

2021Z

Kod przedmiotu03S1O-MASZ
Punkty ECTS 6
Typ zajęć Ćwiczenia
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówapis graficzny konstrukcji.Maszyny proste i mechanizmy. Podstawy wytrzymałości materiałów. Podstawy termodynamiki - wstęp do chłodnictwa. Podstawy elektrotechniki. Typologia maszyn przemysłu spożywczego. Podstawy maszynoznawstwa energetycznego. Moc bierna. Materiały konstrukcyjne. Zasady konstrukcji i eksploatacji maszyn. Korozja materiałów technicznych. Pompy i wentylatory (wentylacja, klimatyzacja). Media energetyczne i kogeneracja. Przemysł 4.0.,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:Pomiary mocy i energii prądu przemiennego (czynnej, biernej i pozornej), Badanie asynchronicznego silnika klatkowego, wyznaczanie charakterystyk roboczych, mocy mechanicznej i sprawności. Badanie pompy wirowej zasilanej falownikiem. Badanie wentylatora. Badanie urządzenia chłodniczego pracującego w układzie chłodniczym i grzewczej pompy ciepła. Pomiary temperatury. Wyznaczanie twardości materiałów konstrukcyjnych. Podstawy wytrzymałości materiałów.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Pod redakcją J. Budnego, Przewodnik do ćwiczeń z Maszynoznawstwa ogólnego, ART Olsztyn , 1990 , ART Olsztyn, 1990 2) Iwaniak A, Materiały do ćwiczeń z Maszynoznawstwa, wydruk pdf, 2018, Wydruk PDF, 2018
Literatura uzupełniająca
Uwagi