Seminarium dyplomowe

Diploma seminar

2024Z

Kod przedmiotu03S1O-MK-SEMDYP
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Seminarium dyplomowe
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi