Metodologia oceny sposobu żywienia

Methodology of dietary pattern assessment

2023L

Kod przedmiotu03S1O-MOSZ
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia komputerowe
Wykład
Przedmioty wprowadzającepodstawy żywienia człowieka, żywienie człowieka
Wymagania wstępneznajomość zasad żywienia ludzi zdrowych
Opis ćwiczeńOmówienie programu ćwiczeń;Metoda bilansów żywności i metoda badania budżetów gospodarstw domowych;Metoda wywiadu 24-godzinnego;Metoda bieżącego notowania; Ocena niedoszacowania wartości energetycznej wywiadów żywieniowych;Budowa kwestionariusza częstotliwości spożycia żywności;Walidacja – ocena zgodności wewnętrznej kwestionariusza częstotliwości spożycia żywności;Opracowanie wyników badań żywieniowych;Test sprawdzający wiedzę;Zaliczanie ćwiczeń.
Opis wykładówMetody oceny sposobu żywienia;Budowa kwestionariusza wywiadu spożycia żywności; Walidacja kwestionariuszy wywiadu spożycia żywności;Projektowanie badań żywieniowych i interpretacja wyników;
Cel kształceniaPoszerzenie wiedzy nt. metod oceny sposobu żywienia i ich zastosowania w badaniach żywieniowych. Przekazanie wiedzy nt. prowadzenia badań żywieniowych, ich organizacji, doboru próby, tworzenia i walidacji kwestionariuszy żywieniowych, interpretacji wyników. Nabycie podstawowych umiejętności doboru metod oceny sposobu żywienia stosownie do celu badania. Rozwijanie umiejętności właściwego opracowania i interpretacji wyników badań żywieniowych.
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca1) Gawęcki J. (red.), wyd. PWN,Warszawa, Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu, 2010r., tom 2) Budżety gospodarstw domowych..., wyd. GUS, Warszawa. Opracowania z lat 1970-2010, tom
Uwagimax. liczebność grupy ćwiczeniowej 24 osoby.