Podstawy anatomii i fizjologii człowieka

Basis of human anatomy and physiology

2023Z

Kod przedmiotu03S1O-PAIFC
Punkty ECTS 6
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającebiochemia, podstawy żywienia człowieka
Wymagania wstępnewiadomości z lat poprzednich
Opis ćwiczeń1. Zapoznanie z sylabusem przedmiotu, szkolenie BHP. 2.3. Elementarne składniki budowy organizmu człowieka. 4. Układ szkieletowy i mięśniowy człowieka. 5. Układ sercowo-naczyniowy. 6.7. Płyny ustrojowe. 8. Kolokwium. 9.10.11.12. Układ trawienny 13. Budowa i funkcje nerek. 14. Fizjologia wybranych zmysłów. 15. Kolokwium.
Opis wykładów1.2. Podstawy fizjologii komórki. 3.4. Transporty błonowe w organizmie człowieka. 5. Mechanizmy homeostazy w organizmie człowieka. 6.7. Krew i limfa w organizmie człowieka. 8. Układ oddechowy w organizmie człowieka. 9,10.11.12. Anatomia i fizjologia układu trawiennego. 13. Budowa i fizjologia nerek. 14. Fizjologiczne aspekty przyjmowania pokarmu. 15. Fizjologia zmysłów – wybrane zagadnienia.
Cel kształcenia1.Przekazanie wiedzy nt. budowy komórki, mechanizmów wymiany substancji, funkcji i właściwości krwi, erytrocytów, hemoglobiny, leukocytów, trombocytów. 2.Przekazanie wiedzy o makro- i mikroskopowej budowy układu trawiennego, trawienia i wchłaniania składników pokarmowych, budowy i roli wielkich gruczołów trawiennych, nerek, fizjologii wydzielania wewnętrznego, wybranych zmysłów.3.Rozwijanie umiejętności obsługi programów komputerowych z zakresu anatomii, pisania sprawozdań,współpracy w grupie.
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca1) Miętkiewski E., wyd. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, "Zarys fizjologii lekarskiej.", 1984r., tom 2) Górski J., wyd. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, "Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego.", 2006r., tom
UwagiĆwiczenia powinny odbywać się w małych grupach