Prowadzenie działalności gospodarczej

Conducting economic activity

2021Z

Kod przedmiotu03S1O-PDG
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia audytoryjne
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńAUDYTORYJNE:ĆWICZENIA:Trendy w prowadzeniu biznesu na terenie Warmii i Mazur na podstawie analizy źródeł wtórnych, w tym literatury popularnej. Studia przypadków inspirujących i innowacyjnych biznesów. Aspekty prawne prowadzenia działalności gospodarczej na przykładzie wybranej branży. Zasady podejmowania działalności gospodarczej. Aspekty finansowe. Instytucje kontrolujące i nadzorujące działalność gospodarczą prowadzoną w wybranej branży –Instytucje wspierające rozwój przedsiębiorstw. Możliwości finansowania innowacyjnych przedsięwzięć. Zarządzanie w działalności gospodarczej: tworzenie biznesplanu
Opis wykładówIA AUDYTORYJNE:ĆWICZENIA:Trendy w prowadzeniu biznesu na terenie Warmii i Mazur na podstawie analizy źródeł wtórnych, w tym literatury popularnej. Studia przypadków inspirujących i innowacyjnych biznesów. Aspekty prawne prowadzenia działalności gospodarczej na przykładzie wybranej branży. Zasady podejmowania działalności gospodarczej. Aspekty finansowe. Instytucje kontrolujące i nadzorujące działalność gospodarczą prowadzoną w wybranej branży –Instytucje wspierające rozwój przedsiębiorstw. Możliwości finansowania innowacyjnych przedsięwzięć. Zarządzanie w działalności gospodarczej: tworzenie biznesplanu.
Cel kształceniaZdobycie wiedzy dotyczącej aspektów prawnych prowadzenia działalności gospodarczej na przykładzie wybranej branży, zasad podejmowania działalności gospodarczej, aspektów finansowych oraz instytucji kontrolujących i nadzorujących działalność gospodarczą. Wykształcenie umiejętności analizy trendów inspirujących, innowacyjnych biznesów oraz planowania działań związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Literatura podstawowa1) Gorzelany T., Aue W.,, Prowadzenie działalności gospodarczej. Podręcznik do nauki zawodu , t. 1, WSiP,, 2013 2) Brian T., Vaughan E., Niesamowity biznesplan , t. 1, Helion, 2015 3) Musiałkiewicz J., Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,, t. 1, Ekonomik, 2016
Literatura uzupełniająca1) Engelhardt J., wyd. CeDeWu, Zasady oceny działalności gospodarczej przedsiębiorstw, 2012r., tom 1 2) Brooks J.,, wyd. Studio Emka, Przygody przedsiębiorców , 2015r., tom 1
Uwagi-