Podstawy dietetyki

Basis of dietetics

2023L

Kod przedmiotu03S1O-PODD
Punkty ECTS 4,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającepodstawy żywienia człowieka, żywienie człowieka
Wymagania wstępneznajomość zasad żywienia ludzi zdrowych
Opis ćwiczeńOmówienie programu ćwiczeń i wprowadzenie;Dieta łatwostrawna z ograniczeniem tłuszczu;Dieta bogatobiałkowa i niskobiałkowa;Dieta ubogoenergetyczna;Dieta z kontrolowaną zawartością kwasów tłuszczowych i cholesterolu;Dieta z ograniczoną ilością łatwo przyswajalnych węglowodanów;Zaliczanie ćwiczeń.
Opis wykładówCele i zadania żywienia dietetycznego. Rodzaje diet leczniczych.Dieta łatwo strawna. Diety z modyfikacją konsystencji.Dieta z ograniczeniem tłuszczu.Dieta bogatoresztkowa.Dieta bogatobiałkowa.Dieta niskobiałkowa.Diety ubogoenergetyczne. Żywienie w chorobie nowotworowej.Dieta z kontrolowaną zawartością tłuszczu i cholesterolu.Dieta z ograniczoną ilością węglowodanów łatwo przyswajalnych.Żywienie w dnie moczanowej i kamicy nerkowej.Żywienie w niedowadze i wyniszczeniu.Dieta z ograniczoną ilością substancji pobudzających wydzielanie.Żywienie dojelitowe i pozajelitowe.Zaliczenie przedmiotu.
Cel kształceniaPrzekazanie wiedzy nt. podstawowych diet leczniczych i ich zastosowania w leczeniu wybranych stanów chorobowych. Nabycie umiejętności planowania dietoterapii i prawidłowego doboru produktów w podstawowych dietach leczniczych oraz opracowywania zaleceń żywieniowych dla pacjenta.
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca1) Wądołowska L, Bandurska-Stankiewicz E., wyd. UWM, Olsztyn, "Wybrane zagadnienia z dietetyki. Ćwiczenia.", 2002r., tom 2) Jarosz M. (red.),, wyd. IŻŻ, Warszawa, "Normy żywienia dla populacji polskiej – nowelizacja", 2017r., tom 3) Peckenpaugh N., wyd. Elservier Urban & Partner, Wrocław, "Podstawy żywienia i dietoterapia", 2011r., tom 4) Chevallier L. (Gajewska D., red. wydania polskiego), wyd. Elservier Urban & Partner, Wrocław, , "51 zaleceń dietetycznych w wybranych stanach chorobowych.", 2010r., tom 5) Gawęcki J. (red.), wyd. PWN, Warszawa, "Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu.", 2010r., tom
Uwagimax liczebność grupy ćwiczeniowej: 15 osób