Przechowalnictwo surowców i produktów spożywczych

Preservation of materials and food products

2023Z

Kod przedmiotu03S1O-PSIPS
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi