Systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności

Food quality and food safety managment systems

2023L

Kod przedmiotu03S1O-SZJIB
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi