Technologie informacyjne

2021Z

Kod przedmiotu03S1O-TCHE
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Ćwiczenia komputerowe
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńKOMPUTEROWE:1. Tworzenie dokumentów tekstowych przy zastosowaniu edytora tekstu, które obejmuje m.in. redagowanie dokumentów tekstowych (wpisywanie, poprawianie, autokorekta, formatowanie, osadzanie obiektów w tekście, tworzenie list, nagłówki, sekcje, numerowanie stron, tworzenie tabel, edycja równań matematycznych, tabulatory, kolumny, style i szablony, podgląd wydruku) oraz pracę z wielostronicowymi dokumentami (tworzenie przypisów, zakładek, hiperłączy, spisów treści, bibliografia, indeksów, spisów rysunków). 2. Wprowadzenie do arkusza kalkulacyjnego obejmuje zapoznanie uczestnika kursu z: wybranymi operacjami koniecznymi do utworzenia arkusza kalkulacyjnego, tworzeniem tabel i wykresów przestawnych, modyfikacją danych i układu tabel przestawnych, import danych zewnętrznych do tabeli przestawnej, wpisywaniem formuł, adresowaniem względnym i bezwzględnym, wykorzystaniem wybranych funkcji matematycznych, logicznych i statystycznych, graficzną prezentacja danych, formatowanie wykresów. 3. Tworzenie prezentacji multimedialnych z wykorzystaniem aplikacji Power Point: Zasady projektowania prezentacji, osadzanie grafiki, dźwięku, animacji, dodawanie hiperłączy, wykresów, wzorce dla prezentacji, szablony prezentacji, organizacja pokazu, prezentacja automatyczna
Opis wykładówIA KOMPUTEROWE:1. Tworzenie dokumentów tekstowych przy zastosowaniu edytora tekstu, które obejmuje m.in. redagowanie dokumentów tekstowych (wpisywanie, poprawianie, autokorekta, formatowanie, osadzanie obiektów w tekście, tworzenie list, nagłówki, sekcje, numerowanie stron, tworzenie tabel, edycja równań matematycznych, tabulatory, kolumny, style i szablony, podgląd wydruku) oraz pracę z wielostronicowymi dokumentami (tworzenie przypisów, zakładek, hiperłączy, spisów treści, bibliografia, indeksów, spisów rysunków). 2. Wprowadzenie do arkusza kalkulacyjnego obejmuje zapoznanie uczestnika kursu z: wybranymi operacjami koniecznymi do utworzenia arkusza kalkulacyjnego, tworzeniem tabel i wykresów przestawnych, modyfikacją danych i układu tabel przestawnych, import danych zewnętrznych do tabeli przestawnej, wpisywaniem formuł, adresowaniem względnym i bezwzględnym, wykorzystaniem wybranych funkcji matematycznych, logicznych i statystycznych, graficzną prezentacja danych, formatowanie wykresów. 3. Tworzenie prezentacji multimedialnych z wykorzystaniem aplikacji Power Point: Zasady projektowania prezentacji, osadzanie grafiki, dźwięku, animacji, dodawanie hiperłączy, wykresów, wzorce dla prezentacji, szablony prezentacji, organizacja pokazu, prezentacja automatyczna.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Walkenbach J., Excel 2016 PL. Biblia, Helion, 2016 2) Masłowski M., Excel. Funkcje w przykładach, Helion, 2016 3) Lambert J. , Microsoft Word 2016. Krok po kroku, Helion, 2016
Literatura uzupełniająca
UwagiMaksymalna liczebność grupy nie może być wyższa niż 24 osoby. Podczas realizacji zajęć zabrania się korzystania z telefonu.