Technologiczne projektowanie zakładów przemysłu spożywczego

Technological design of food industry plants

2024Z

Kod przedmiotu03S1O-TPZPS
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia projektowe
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi