Żywienie w wysiłku fizycznym i warunkach ekstremalnych

Nutrition in manual effort and extreme conditions

2024Z

Kod przedmiotu03S1O-ZYW
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi